• WebSite

9 เทรนด์การดีไซน์เว็บไซต์ ที่กำลังจะหายไป

ไม่ว่าเทคโนโลยีในโลกจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหน จะมีสิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่คือ”เว็บไซต์” ในขณะเดียวกันการดีไซน์เว็บ หรือการออกแบบก็เหมือนกับแฟชั่น ที่มีการออกแบบไปเรื่อยๆตามยุคสมัยหรือขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริโภค ตราบใดที่ทุกคนยังต้องการความสะดวกสบายเป็นหลัก การออกแบบนี้จะพัฒนาไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด มาดู 9 เทรนด์การดีไซน์เว็บไซต์ ที่กำลังจะหายไป หรือได้รับความนิยมลดลง 1.มีการดีไซต์ที่ซับซ้อนจนเกินไป “น้อยแต่มาก”เป็นเทรนด์ใหม่ของการดีไซต์ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ของ Apple เน้นความเรีบยง่าย ไม่มีสีฉูดฉาดมากเกินไป สะอาด