• WebSite

วิธีการออกแบบเว็บไซต์ให้โดนใจผู้ชม

คงมีคนจำนวนมากที่อยากจะมีเว็บไซต์ของตัวเองเพื่อที่จะได้อัพเดตข่าวสาร โปรโมทสินค้า รวมถึงบริการ รวมไปถึงต้องการให้สามารถสั่งซื้อสินค้าต่างๆ แต่อาจจะยังคิดไม่ออกว่า แล้วเราจะต้องออกแบบเว็บไซด์ยังไงบ้าง เว็บไซต์ที่ดีควรจะมีอะไรบ้าง 1.ต้องทราบวัตถุประสงค์ของเว็บที่เราจะสร้างก่อน วัตถุประสงค์ของเว็บเราจริงๆแล้วเกิดขึ้นมาเพื่ออะไร เพื่อขายของ เพื่อโปรโมทสินค้า เพื่อให้คำแนะนำ เป็นต้น 2.เนื้อหา เนื้อหาที่เราจะไปโพสต์ในเว็บไซต์ของเราควรจะเนื้อหาที่น่าสนใจ และเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราต้องการวัตถุประสงค์ของเว็บให้มากที่สุด 3.การจัดวางและการตกแต่ง ต่อให้เว็บของเราดีเพียงใด แต่ถ้าการจัดวางที่ทำให้ผู้ชมดูได้ยาก และไม่มีการตกแต่งให้สวยงามน่าเข้าก็อาจจะทำให้คนที่อาจจะสนใจกลับมองข้ามเว็ปของเราไปก็เป็นได้