• WebSite

ผู้บริโภคอยากได้อะไรจากเว็บไซต์ของกิจการ

เชื่อและมั่นใจได้เลยว่าคำตอบของผู้ประกอบการทั้งผู้มีเว็บไซต์แล้วและผู้ที่กำลังจะมีเว็บไซต์ก็คงจะมีความคิดไม่แตกต่างกัน และคำตอบนั้นก็คือ “ผู้บริโภค” นั่นเอง ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้หัวใจที่สำคัญของการสร้างเว็บไซต์ธุรกิจให้ประสบความสำเร็จจึงไม่ได้อยู่ที่ตัวผู้สร้างแต่กลับแปรฝันตามความต้องการของผู้บริโภคเสียมากกว่า ความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคที่คาดหวังจะได้จากเว็บไซต์ โดยความต้องการหลักๆ นั้นมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 1.ข้อมูลกิจการ สิ่งแรกที่ผู้ประกอบการต้องตอบคำถามกับตัวเองให้ได้เสียก่อนคือธุรกิจของผู้ประกอบการคืออะไร และนำจุดนั่นมาเป็นจุดเริ่มต้นในการทำเว็บไซต์ให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจของตัวเอง ทั้งในส่วนของการนำเสนอข้อมูลและงานบริการในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ในส่วนของข้อมูลประวัติส่วนตัวของทั้งบริษัทและผู้บริการรวมถึงจุดเด่นของธุรกิจก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ภายในเว็บไซต์จะต้องมีระบุไว้ด้วย เพราะมันจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นคำตอบถามในใจของผู้บริโภคว่าทำไมเขาถึงต้องทำธุรกิจกับบริษัทของผู้ประกอบการ 2.รายละเอียดปลีกย่อย ธุรกิจส่วนใหญ่มีเว็บไซต์เป็นเพียงแค่ช่องทางในการสื่อสารเท่านั่น ผู้ประกอบการจึงต้องนำเสนอทั้งในส่วนรายละเอียดของสินค้าและงานบริการที่ธุรกิจของผู้ประกอบการมีมาเสนอไว้ที่หัวข้อหน้าเว็บ สร้างลิ้งค์เชื่อมโยงเป็นการเฉพาะเข้าไปสู่รายละเอียดภายในอีกทีหนึ่ง จึงจะเป็นการตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้ดีและตรงจุดที่สุดหากพวกเขาต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลที่มากขึ้น 3.ข้อมูลการติดต่อ