• WebSite

ทำ SEO ให้เว็บติดอันดับใน GOOGLE และ การทำ sitemap

การที่เว็บเราจะติดอันดับได้นั้น หลักสำคัญ คือ ควรจะมีเนื้อหาที่ดี และเจาะจง โดยเฉพาะ Title , Keyword , Description ของเว็บควรจะระบุให้ชัดเจนถึงสินค้า หรือ เรื่องราว นั้น ๆ ไม่ควรจะระบุเป็นชื่อเว็บของเราอย่างเดียว เช่น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ เว็บ