• WebSite

ทำไมต้องทำเว็บไซต์ ในรูปแบบ RESPONSIVE DESIGN

Responsive Design มันคืออะไร ?วันนี้เรามีคำตอบ จากสถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ทในปี 2558 ตัวเลขที่เห็นได้ชัด คือ คนไทยใช้งานโทรศัพท์มือถือในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เฉลี่ย 5.7 ชั่วโมงต่อวัน รองลงมาคือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ( PC ) และคอมพิวเตอร์พกพา ( Labtop ,