• WebSite

ทำไมต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ความเชื่อถือและเชื่อมั่น ถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ!โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจออนไลน์ ตัวตนของท่านที่จับต้อง ตรวจสอบได้ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าของธุรกิจไม่ควรมองข้าม วันนี้เรามีข้อมูลดีๆ ที่ช่วยให้ธุรกิจออนไลน์ของท่าน มีความน่าเชื่อถือ มีตัวตนที่ลูกค้าจับต้อง และไว้ใจเลือกใช้บริการท่าน มาฝากกัน กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มและขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก สาเหตุหนึ่งเกิดจากการขาดความน่า เชื่อถือของผู้ประกอบการ ทำให้ผู้บริโภคขาดความมั่นใจ