• WebSite

ทำเว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักด้วย SEO (ON-PAGE OPTIMIZATION)

ทำ SEO แล้วเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่? ในการจัดอันดับโดย Search Engine อย่าง Google หรือ Yahoo ไม่เสียค่าใช้จ่าย ถ้าเราทำ SEO เอง จะเสียค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อ เราไปจ้างผู้เชี่ยวชาญ หรือคนอื่นทำ SEO ให้ ซึ่งจะมากน้อยเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลง