• WebSite

การออกแบบการตอบสนอง คือ ??

การออกแบบการตอบสนอง คือ การออกแบบการเข้าถึงเว็บ ประกอบด้วย การนำเสนอเว็บไซต์ที่มีความซับซ้อน ทำให้เกิดประสบการณ์อ่านที่ดีที่สุดต่อการท่องเว็บของผู้ใช้งานไม่ว่าเขาจะใช้เครื่องมือตัวไหน(มือถือ,แทบเล็ต,คอมพิวเตอร์) ความสำเร็จของการออกแบบที่ตอบสนองต่อประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้งานที่อย่างน้อยต้องมีการปรับขนาด(ซูม) การทำกรอบ และเลื่อนได้หลายทิศทางของเพจ การแสดงผลแบบ “Responsive web design” มีการนำเสนอ โดย Ethan Marcotte ในเดือนพฤษภาคม 2010 ในปัจจุบันมี