• WebSite

การสร้างเว็บไซต์ มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

การสร้างเว็บมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแค่สองรายการเท่านั้นครับ ค่าโดเมน (ชื่อเว็บไซต์) จ่ายเป็นรายปี ปีละประมาณ 250 – 650 บาท แล้วแต่ว่าจดโดเมนกับที่ไหน ค่าเช่าเว็บโฮสติ้ง (คอมพิวเตอร์ที่เก็บไฟล์ของเว็บไซต์เรา) ตกเดือนละประมาณ 200 – 700 บาท หมดแล้วครับ คุณสามารถสร้างเว็บไซต์สวยๆ ด้วยตัวเอง