• WebSite

Themes มีความสำคัญอย่างไรกับการออกแบบเว็บไซต์

  Themes เปรียบได้ดังหน้าตาของเว็บไซต์ ถ้าพูดถึงการทำเว็บในยุคแรก ก็ไม่ค่อยมีอะไรมาก เนื่องจากเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์มีน้อยมาก เพราะเขียนโค้ดเพียงอย่างเดียว มีความยุ่งยากสุดๆ แต่ในปัจจุบันนี้ รูปแบบของ Theme ได้มีการพัฒนาไปมาก นอกจากความสวยงามของเว็บไซต์แล้ว ยังได้มีการสอดแทรกฟังก์ชั่นในการทำงานด้านต่างๆ เพิ่มเข้าไปด้วย ประเภทของ Themes แบ่งออกเป็น 2