• WebSite

กลยุทธ์การตั้งราคาสินค้า

เดียวนี้กลยุทธ์ในการตั้งราคาสินค้ามันเปลี่ยนไปมาก มากจากเมื่อก่อนเยอะ อยากจะเป็นตัวช่วยกระจายองค์ความรู้ที่เราได้รับรู้มาแบ่งปันให้คนที่สนใจได้อ่าน นี้ที่คุณจะได้อ่านในวันนี้ เราจะมาพูดถึงกลยุทธ์ของการตั้งราคา หรือพูดง่ายๆๆคือวิธีการที่ทำให้น่าซื้อแต่กำไรไม่ลดหายไป หรืออาจจะได้กำไรมากขึ้นด้วย 1.เครื่องหมายบวก + หลายท่านคงเคยเจอกันมาบ้างไม่มากก็น้อยกับเจ้าเครื่องหมายบวกที่อยู่ใต้ของเมนูอาหารหรืองานบริการต่างๆ หลายคนอาจจะไม่สนใจหรืออาจจะยังไม่รู้ คุณกำลังจะเสียเงินเพิ่ม ถ้าคุณได้มีโอกาสกลับไปดูไปทานร้านเดิม หรือไปใช้บริการผลิตภัณฑ์ที่มีเจ้าตัวบวกนี้อยู่อาจจะตกลงถึงเงินที่เสียไป เพราะเจ้าตัวบวกมันหมายถึง การคิดค่าเซอร์วิสชาร์จเพิ่ม หรือการคิดภาษีเพิ่ม ดังนั่นเวลาจะใช้เงินแต่ละครั้ง เราควรจะอ่านรายละเอียดให้ละเอียดให้มาก ไม่งั่นอาจเจอตัวบวกที่บวกแปลกๆ