• WebSite

SEO On-page Off-page ต่างกันอย่างไร

SEO คืออะไร ก่อนอื่นเราอยากให้ท่านรู้จัก SEO ก่อน Search Engine Optimization หรือ เรียกย่อๆ ว่า SEO เป็นกระบวนการสำคัญที่จะทำให้เว็บไซต์ติดหน้าหนึ่ง Google ด้วยการปรับปรุงเนื้อหาและปรับแต่งเว็บไซต์ให้มีคุณภาพมากขึ้น รวมถึงทำการเพิ่มลิ้งค์ (Backlink) ที่มีคุณภาพมายังเว็บ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้อาจต้องใช้เวลาพอสมควร จึงจะทำให้เว็บไซต์ติดหน้าหนึ่งการค้าหาของ

การทำ SEO การปรับปรุงเว็บให้ติดหน้าหนึ่ง

Search Engine Optimization หรือ เรียกย่อๆ ว่า SEO เป็นกระบวนการสำคัญที่จะทำให้เว็บไซต์ติดหน้าหนึ่ง Google ด้วยการปรับปรุงเนื้อหาและปรับแต่งเว็บไซต์ให้มีคุณภาพมากขึ้น รวมถึงทำการเพิ่มลิ้งค์ (Backlink) ที่มีคุณภาพมายังเว็บ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้อาจต้องใช้เวลาพอสมควร จึงจะทำให้เว็บไซต์ติดหน้าหนึ่งการค้าหาของ Google ได้ เพราะบนเว็บไซต์นั้นล้วนมีคู่แข่งเป็นจำนวนมาก จึงเป็นเหมือนการแข่งขันกับเว็บไซต์อื่นๆ ที่ใช้คำค้นหรือ Keyword เดียวกัน เพื่อให้เว็บไซต์ของตนเป็นฝ่ายชนะและติดอันดับการค้นหาได้ในที่สุด