• WebSite

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์

อินเตอร์เน็ต
อินเตอร์เน็ต หมายถึง ลักษณะของการเชื่อต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งเล็กและใหญ่จำนวนมากเข้าด้วยกัน โดยมีข้อกำหนดว่าทุกเครือข่ายที่มีการเชื่อต่อถึงกัน จะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานการเชื่อมต่อ (โปรโต คอล) ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการใช้งานบนเครือข่ายนี้โดยเฉพาะ ซึ่งเราเรียกว่า TCP/IP จากมาตรฐานการเชื่อมต่อกันนี้เอง จึงมีผลทำให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และไม่มีขีดจำกัดในเรื่องของเวลาและสถานที่
www (World Wide Web) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า เว็บ ซึ่งเปรียบได้กับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เราสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆที่ต้องการจากบริการเว็บ
ข้อมูลที่อยู่บนเว็บจะอยู่ในรูปแบบที่เรียกว่า Hypertext และทำการเชื่อมโยง (Links) ข้อความหรือรูปภาพ เข้ากับเอกสารอื่นๆ อย่างเป็นอิสระต่อกัน ภาพหรือข้อความที่แสดงบนหน้าจอจะแสดงได้ทีละหน้า ซึ่งเรียกว่า เพจ ( Page ) หรืออาจมีการเชื่อมโยงด้วยการลิงค์ ( Links ) เพื่อค้นหาข้อมูลจากอีกเพจหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปไกลๆ ได้

อะไรคือโฮมเพจ อะไรคือเว็บเพจ

หลายคนคงคุ้นเคยกับคำว่าโฮมเพจ เว็บเพจและเว็บไซต์กันมาบ้างแล้ว แต่คงมีหลายคนที่ยังสับสนว่าอะไรคือเว็บเพจและอะไรคือเว็บไซต์ คำ 3 คำนี้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

โฮมเพจ (Home Page)

โฮมเพจ คือคำที่ใช้เรียกหน้าแรกของเวปไซต์ ซึ่งประกอบไปด้วยเมนูต่างๆและเรื่องราวต่างๆมากมายคล้ายกับหน้าปกนิตรสารบ้านเรา ดังนั้นหากเราออกแบบหน้าโฮมเพจให้สวยงามและน่าสนใจ โอกาสที่ผู้ชมจะแวะเข้ามาเยี่ยมเยียนโฮมเพจของเราก็จะยิ่งมากตามไปด้วย

เว็บเพจ (Web Page)

เว็บเพจ คือ คำที่ใช้เรียกหน้าเอกสารต่างๆ ที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ HTML (Hyper Text Markup Language) เปรียบเสมือนหน้ากระดาษแต่ละหน้าที่มีเรื่องราวต่างๆมากมายบรรจุอยู่ในนิตยสาร แต่แตกต่างกันตรงที่มีการเชื่อมโยง (Link) ซึ่งเราสามารถคลิกไปที่หน้าใดของโฮมเพจก็ได้

เว็บไซต์ (Web Site)

เว็บไซต์ คือ คำที่ใช้เรียกกลุ่มของเว็บเพจ (ดังนั้นภายในเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยโฮมเพจและเว็บเพจ) โดยเรามักใช้เรียกเว็บที่มีขนาดใหญ่และมีการจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์นั้นๆไว้แล้ว (Domain Name) เช่น http://www.geocities.com , http://www.sanook.com , http://www.yahoo.com เป็นต้น

เว็บเบราเซอร์ (Web Browser)

เว็บเบราเซอร์ (Web Browser) คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับเปิดเว็บเพจหรือ รับส่งข้อมูลตามที่เครื่องลูกข่ายร้องขอเมื่อเราเปิดเข้าสู่อินเตอร์เน็ต โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ ( Web Browser ) เป็นการแสดงผลข้อมูลต่างๆ บนอินเตอร์เน็ตในรูปของ HTML ไม่สามารถที่จะแสดงผลข้อมูลออกมาโดยตรงได้ จะต้องใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์เป็นตัวกลางที่จะทำหน้าที่แปลงคำสั่งก่อนแล้วแสดงผลคำสั่งให้ออกมาเป็นรูปภาพ เสียง และข้อมูลต่างๆสำหรับบราวเซอร์ที่ผู้ใช้นิยมใช้กัน เว็บเบราเซอร์ที่ได้รับความนิยมปัจจุบันมีหลายโปรแกรม เช่น Microsoft Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox, และ Opera
ถ้าหากจะเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของเว็บไซต์ (Web Site) เว็บเพจ (Web Page) และโฮมเพจ (Home Page) กับหนังสือหนึ่งเล่ม เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ สามารถเปรียบเทียบได้ดังนี้

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก sites