• WebSite

ข้อควรรู้ก่อนการทำเว็บไซต์ และการเลือกชื่อเว็บอย่างถูกวิธี

ก่อนที่เราจะตัดสินใจเปิดเว็บไซต์ไม่ว่าจะให้บริการด้านข้อมูล หรือเพื่อขายสินค้า เบื้องต้น เราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบหลัก 3 อย่าง ได้แก่ โดเมนเนม (Domain name), เช่าพื้นที่โฮสติ้ง (Hosting) และเนื้อหารายละเอียดในการทำเว็บไซต์ (Website Content) เราลองมาดูกันว่า 3 ส่วนนี่มีความสำคัญอย่างไรกัน ลองมาดูกันคะ

ชื่อโดเมน และชื่อเว็บไซต์

1. ชื่อโดเมน และชื่อเว็บไซต์
โดเมนเนม (Domain Name) คือ “ชื่อเว็บไซต์” เช่น www.sogoodweb.com นั่นเองคะ โดเมนเนมเปรียบเสมือนป้ายร้านของเจ้าของร้าน ว่าร้านของท่านชื่ออะไร และสามารถบ่งบอกได้ว่าเกี่ยวกับธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง โดเมนเนมจะมีหลายนามสกุล แต่โดยหลักๆ แล้ว สกุลโดเมนจะแบ่งเป็น 2 จำพวก ได้แก่ โดเมนเนม (Domain Name) ก็คือ “ชื่อเว็บไซต์” เช่น www.sogoodweb.com นั่นเองคะ โดเมนเนมเปรียบเสมือนป้ายร้านของเจ้าของร้าน ว่าร้านของท่านชื่ออะไร และสามารถบ่งบอกได้ว่าเกี่ยวกับธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง โดเมนเนมจะมีหลายนามสกุล แต่โดยหลักๆ แล้ว สกุลโดเมนจะแบ่งเป็น 2 จำพวก ได้แก่

1.1) TLDs (Top level domains) สกุลโดเมนสากล จำแนกได้ดังนี้
.com นิยมมากที่สุด เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการค้า, บริษัท หรือองค์กร
.net นิยมใช้ทำเว็บไซต์เกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์ค (network) ของคอมพิวเตอร์ หรือเว็บไซต์บริการอินเตอร์เน็ต
.org เหมาะสำหรับเว็บไซต์องค์กร สมาคมการกุศลต่าง ๆ ที่ไม่แสวงหาผลกำไร
.info เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการให้ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ
.biz เหมาะสำหรับเว็บไซต์องค์กร, บริษัท, ห้างหุ้นส่วน และห้างร้านต่าง ๆ คล้าย ๆ กับ .com
1.2) ccTLDs (Country code top level domains) สกุลโดเมนของแต่ละประเทศ จำแนกได้ดังนี้
ประเทศไทย
.th.co.th ใช้สำหรับบริษัท ห้างหุ้นส่วน ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและตั้งอยู่ในประเทศไทย เท่านั้น
.go.th ใช้สำหรับหน่วยงานของรัฐบาลไทย รวมถึง อบต. อบจ. เทศบาล
.ac.th ใช้สำหรับสถาบันการศึกษาที่จดทะเบียนในประเทศไทยา
.in.th ใช้สำหรับหน่วยงานทุกประเภท และบุคคลทั่วไป
.or.th ใช้สำหรับหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและไม่หวังผลตอบแทนทางธุรกิจ.net.th หน่วยงาน/องค์กรทำธุรกิจด้านเครือข่ายที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
.mi.th หน่วยงานทางทหาร

ซึ่งนามสกุลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือ .com เพราะเป็นนามสกุลที่เป็นสากลมากที่สุดและจำง่าย หากท่านต้องการมีชื่อโดเมนเนมเป็นของตัวเอง จะต้องตรวจสอบก่อนว่า ชื่อโดเมนเนมที่ต้องการใช้งานนั้นถูกจับจองไปหรือยัง ท่านสามารถนำชื่อที่ต้องการนั้นไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ เช่น www.whois.com เป็นต้น แต่ถ้าชื่อนั้นถูกจับจองไปแล้ว เราก็ต้องปรับเปลี่ยนชื่อโดเมนเนมใหม่ให้ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์มากที่สุด ถ้ารอช้า โดเมนเนมที่เราต้องการก็อาจจะถูกคนอื่นจดไปอีกก็ได้นะคะ

ส่วนในเรื่องของ แนวความคิดการตั้งชื่อเว็บไซต์ ก็มี 2 แนวที่แตกต่างกันนะคะ
1. ชื่อที่ใช้คำสามัญ เข้าใจความหมายว่าทำอะไร เช่น furbuilt ,car
– ข้อดี : เข้าใจง่าย จำง่าย
– ข้อเสีย: ลอกเลียนแบบได้ง่าย ขาดเอกลัษณ์ ทำให้สร้าง Brand ได้ยาก
2. ชื่อที่ใช้คำเฉพาะ เช่น Google.com ,Youtube.com
– ข้อดี : มีเอกลัษณ์ ลอกเลียนได้ยาก สร้าง brand ได้ในระยะยาว
– ข้อเสีย: สื่อสารได้ยากในช่วงแรก
เนื่องจากการใช้ชื่อเว็บไซต์แบบคำสามัญและแบบคำเฉพาะต่างก็มีข้อดี ข้อเสีย แตกต่างกันไป ดังนั้นเพื่อผสมผสานข้อดี ก็สามารถใช้แบบผสมได้ หลายๆคนเคยถามว่า การตั้งชื่อเว็บไซต์นั้นมีผลต่อการติดอันดับบน Google ได้หรือไม่? คำตอบคือ ช่วย แต่น้อยมากๆ คะ เพราะฉะนั้น สิ่งที่ควรคำนึงควรจะเป็นในเรื่องของการจดจำมากกว่าคะ

การเช่าโฮสติ้ง

2. การเช่าโฮสติ้ง
โฮสติ้ง (Hosting) คือพื้นที่เก็บข้อมูลเว็บไซต์ของท่าน โฮสติ้งเปรียบเสมือนขนาดของพื้นที่ร้านค้า ซึ่งเป็นที่รวมสินค้า บริการของท่าน หากท่านจดแค่ชื่อโดเมนเนม ท่านก็จะมีแต่ชื่อ หรือมีแต่ป้ายร้าน ท่านก็จะขายสินค้าบริการไม่ได้ พื้นที่โฮสติ้งจะมีให้บริการหลายขนาด เช่น 500 MB, 1GB, 10 GB เป็นต้น ขึ้นอยู่กับว่าเว็บไซต์ของท่านมี เนื้อหา รูปภาพ ขนาดเท่าไร จำนวนมากน้อยแค่ไหน หากมีรูปภาพไม่มากนัก ก็สามารถเลือกเช่าพื้นที่ที่มีความจุน้อยได้

การเลือกเช่าพื้นที่โฮสติ้ง ให้ดูว่ากลุ่มเป้าหมายของท่านอยู่ที่ประเทศไหน เช่น หากลูกค้าของท่านอยู่ประเทศญี่ปุ่น ก็ควรเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ประเทศญี่ปุ่น เพราะจะทำให้ลูกค้าของท่านที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นเปิดเว็บไซต์ได้เร็ว

รายละเอียดในเว็บไซต์ หรือเนื้อหา

3. รายละเอียดในเว็บไซต์ หรือเนื้อหา
ท่านสามารถเขียนเนื้อหาในเว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ, รูปภาพ, เสียง, วีดีโอ ฯลฯ ได้ โดยการใช้โปรแกรมการสร้างเว็บไซต์ชนิดต่าง ๆ

เมื่อสร้างเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว ก็นำไปวางในพื้นที่โฮสติ้งที่ได้เตรียมการไว้ และไปกำหนดค่าที่โดเมนเนมให้ชี้มาที่หมายเลขของโฮสติ้งของเรา การสร้างเนื้อหานั้นก็จะต้องสอดคล้องกับ concept ของธุรกิจของท่าน ทั้งนี้รวมไปถึงการใช้ fonts และลักษณะการใช้ภาษาอีกด้วย ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเนื้อหานั้นเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากที่สุดนะคะ

สุดท้ายนี้หวังว่าทุกๆท่านคงมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งสำคัญที่ท่านต้องรู้ในการเปิดเว็บไซต์และเทคนิกการตั้งชื่อแบบง่ายๆ แต่ก็ได้ผลจริงไปเบื้องต้นกันเเล้วนะคะ ยังไงลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะ